Ole Togeby
Århushistorier-2011.ppt
Århushistorier(FU)-2010.ppt
UdkastSemiotik.ppt
TxtanalyseFrudsætl og underforsSchandorfNY.ppt
TiTeserTextanalyse.ppt
Topik.ppt
Tekstkomposition-FU-2013.pptx
Tekstanalyser DiNS-Observt.ppt
Tekst og Billeder.ppt
Tegntyper 2009.ppt
Stiltræk.ppt
Stil og Argumentation.ppt
Sprogrigtighed.ppt
Sprogpsykologi06.ppt
Skribentens 10 budNy.ppt
Semiotikkens Grundlag-Tegn.ppt
Semantik2010.ppt
Pragmatics of deception.ppt
Pentagram.ppt
Omvejene til Pisa 2009.ppt
Object position.ppt
Matematiksemiotik06.ppt
Linguistics in DiscourseAnanysis.ppt
Komposition.ppt
Kommunikation.ppt
Komma.ppt
Jødisk vid.ppt
Interaktion - Samtale.ppt
Hvad er en genre.ppt
Is liguistic movement real.ppt
Gylfaginning.ppt
Genrer i danskundervisningen-2009.ppt
Genrer og andre tekstarter 2010.ppt
Genre and text type 2009.ppt
Gang i sproget Århushistorier(HH)-2010.ppt
Forudsætl undrfrstålsDiNS.ppt
Forudsættelser og underfors LineDansNY.ppt
Evidence in text interpretation.ppt
Domkirken i Nørre Snede.ppt
Diskurs-Sprogl-form.ppt
Det Ubeskrevne Blad 2009.ppt
Den ekvivokke lyst.ppt
DanskStilog densRetning.ppt
Dansk Ordstilling 2009.ppt
ClassificationOfSigns 2009.ppt
Bland blot genrerne FUNI Kbh-14.pptx
Billedanalyse-08.ppt
Billedanalyse.ppt
Basics of semiotics.ppt
Argumentation.ppt
10 MUDS - Tekst og billede.ppt
5-Tekstarter.ppt
4-Komposition.ppt
3-Forudsættelser og underforståelser.ppt
2-Tekst og Billeder.ppt
1-Kommunikation.ppt
Ãrhus-smileyer-Ffin.pdf
Weekendgenartionen 19??.pdf
Tornettet 1997.pdf
TopikkensAktualitet.pdf
TilSidstTalerTavsheden Kronik Information 2001.pdf
The locative argument 1996.pdf
Texttolkning 2006.pdf
Text interpretation 22 Scl Paper (2007).pdf
Tekstteoriens grundantagelser 2013 MUDS 14.pdf
Teksttyper 2006.pdf
Tekstlæsning og grammatik-2009.pdf
Tekstarter og læsestrategier.pdf
TekstenErSkabtAfMennesket 1984.pdf
TegnOgGerninger 2005.pdf
Tegne-fortælle 2005.pdf
StructureNewsStory.pdf
StructureJoke 1983.pdf
Strategiske satsning sprogteknologi 2004.pdf
Stiltræk 1996.pdf
SprogvidOgTxtTeori 1995.pdf
Speech Act and Information Structure 1994.pdf
Sprogvidenskab 1997.pdf
Sprogsociologi. SamlSætLilSocLing 1989.PDF
Sprogpolitik MÃl og Mæle 2003.pdf
Sproglige tests 2002.pdf
Sprog-og-læseproces 1971.pdf
Sprog og Konvention 1971.pdf
Sprogbog 1986.pdf
SPNTogeby-Oplevelser (HEL).pdf
SPNTogeby-Oplevelser 1. del.pdf
Skribentens 10 bud 1991.pdf
Semiotik MUDS 11 (2007). pdf
Semantik-og-maskiner 1991.pdf
Semantic Levels 1987.pdf
sej 2001.pdf
Scheueranmeldelse NyS 1999 .pdf
Reklame-2009.pdf
Reflections upon Genre 2014 Engberg, Maier, Togeby
Det rent menneskelige WeekendAviswn 2006.pdf
Præpositionernes grammatikalisering 2002.pdf
Prepositions Neural Networks.pdf
Predicate formation 199?.pdf
PRAXTsummary 1993.pdf
PraxtDisputatsForsvar1994.pdf
Possession in Danish Grammar 2001.pdf
PentagramTextTheory 1985.pdf
Pentagram 1993.pdf
Pellegrinamyten 2000.pdf
Parsing Danish in EUROTRA 1988.pdf
Ordret oversættelse 1991.pdf
Ordkløveri-2009.pdf
Om Sprog 1977.pdf
Om at sætte sig på metaforerne 1986.pdf
Observatørentxt bilag til ppt.pdf
Nominalernes bestemthed 97.pdf
Negation and Aspect 1980.pdf
Narrative in textlinguistics 1979.pdf
MælOgMæle-2.pdf
Mål&MæleArtikler 1974-79.pdf
MUDS 11.pdf
Mordet på fortælleren 2001.pdf
Modfokus 1996.pdf
Modersmål-pdf.pdf
Modersmålsundervisningen 1981.pdf
Mikkelsen -Togeby-Vikner-Joergensen-2014.pdf
metafor.pdf
Men hvad med kongen 1979.pdf
LoP 1991.pdf
Locutopia 1981.pdf
LingInTxtInterpretationFin.pdf
Lette led 2000.pdf
KvinderSigerSelvfølgeligMestSagdeManden 1985.pdf
Kvindesprog 2001.pdf
Kunstige neurale netværker 1992.pdf
KongensHvideHest.pdf
Kommunikationsøkonomi 93.pdf
Kommentarer til årets stile 1992.pdf
Kommentar til Lars Heltoft 1992.pdf
Komposita 1994.pdf
Koglekirtlen 2001.pdf
Kløvning.pdf
Kategorial Grammmatik MUDS 71999.pdf
Kan Ãrhushistorier få sure smileyer 2008.pdf
Integration gn arabisk i folkeskolen JP-kronik 2005
J-HougaardFest-2009.pdf
Ironi som effektiv kommunikation-2013.pdf
IndøvelseIMindreværd 1992.pdf
Invalidering af indvandrerbørn 2004.pdf
Ikke prøve på at afbry- 1981.pdf
Hvis man havde tid-1983.pdf
HvisManHavdeTid 1983.pdf
Hvis Det Går Galt Bliver Du Ikke Alene 1973.pdf
Hvad er betydning.pdf
Hvad betyder 's' MålogMæle.pdf
HUMOR-artikler 1984.95.pdf
Humbug og bedrag 2004.pdf
Historier_med_omslag_2010.pdf
Historier med omslag-2010.pdf
Handling, tekstualisering og tekst 2010.pdf
HalvkvædenVise 1991.pdf
Grusomt-Ak nej Kronik Inf 2001.pdf
GrammatikOgDeiksis 1975.pdf
Genrer, tekstarter og andre sproglige handlinger 2011.pdf
Genrer, tekstarter og andre sproglige handlinger-2011.pdf
Genrer, tekstarter og andre sproglige handlinger 2011 MUDS .pdf
Dokumentation.pdf
Fænomenologitext.pdf
FunktionelGrammatikNorsklæreren 1998.pdf
Fungerer denne saetning 2003.pdf
Fungerer denne sætning? § 1-14 2003.pdf
Fungerer denne sætning? Kronik Inf 2003.pdf
Functional grammar On it sits a dog 1999.pdf
FramesScripts - topoi 1986.pdf
Forudsættelser og underforståelser i tekstanalysen 2011.pdf
Forudsættlse og underforståelse i tekstanalysen-2011 .pdf
Fortællingens grammatik 1992.pdf
Fleksibelt komma.pdf
Fiktiv adressat 2000.pdf
Fiktion og tekstart 2001.pdf
FDS-V- 2003 kmp.pdf
FDS- I-IV 2003 kmp.pdf
Extendeed feature system 1988.pdf
Er planken høj eller lang 1978.pdf
En generisk ordarbejder 1980.pdf
Downward causation 2000.pdf
Do You See What I Mean (1977?).pdf
Dogmedansk 1999.pdf
Disambiguation machinery 1986.pdf
Dette er en Pibe 2005.pdf
Definition af begrebet 'tegn' 2008 MUDS 12.pdf
Definition af begrebet 'tegn' 2009.pdf
Connectionism.pdf
Brøndal'sLogicandSemantics 1989.pdf
Brug sproget.pdf
Bjarne Riis og Supermaksimen.PDF
helttræ Bevidsthedens landskab 1986.JPG
Biografi-OT-2010.pdf
Bevidsthedens landskab 1986 (3) s 116-165.pdf
Bevidsthedens landskab 1986 (2) s 56-115.pdf
Bevidsthedens landskab 1986 (1) s 1-55.pdf
autoritet-ambition-kvinder-mænd 1978.pdf
arabisk JP-kronik 2005.pdf
Ambiguity 1991.pdf
A separate women's language 1992.pdf
3for10kr 1979.pdf
Ole Togeby
Bland blot genrerne - DanskNoter.pdf
 
Small company logo:

Artikler, bøger  og  undervisningsmaterialer


Jens Chr. Skous Vej 2,
8000 Århus C
Bygning 1485, Lokale 517,
Telefon 8715 00 00     
Direkte telefon 87 16 31 68
E-mail:   norot@dac.au.dk          
Ole Togeby0.jpg
Professor, dr.phil.  Ole Togeby
        
Officiel universitetshjemmeside:
Supplerende hjemmeside:    http://www.oletogeby.dk
Privatadresse:
Vestervang 8, lejl. 844,
8000 Århus C
Tlf.: 86 25 64 66     ole.togeby@gmail.com       
        
I kolonnen til venstre ligger artikler i pdf-format, og foredrag og undervisningsprogrammer i PowerPoint-format.                


Forskningsområde
Dansk sprog, herunder: syntaks, pragmatik, tekstlingvistik, informationsstruktur (relevansteorier), undervisning i skriftlig fremstilling i det danske uddannelsessystem, sociolingvistik, datalingvistik, kognitionsforskning og Karen Blixen.
Curriculum Vitae
1947
1965
1971
1971-1991

1974-2003
1985-91
1975-2000
1975-1979
1983
1985-1991
1991-
1993-1996
1993
1996
1996-2001
2001-2005
2002-2010
2003-2006
2006-2011

2008-2014
2012-
fødselsår
klassisksproglig student
cand. phil i dansk ved Københavns Universitet
amanuensis, adjunkt og lektor i dansk sprog ved
Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet
medredaktør af tidsskriftet Mål & Mæle
medarbejder ved EF-maskinoversættelsesprojektet EUROTRA
editorial board ved Nordic Journal of Linguistics
bestyrelsesmedlem i Nordic Association of Linguists
prodekan ved det humanistiske fakultet, Københavns Universitet
medarbejder ved maskinoversættelsesprojektet EUROTRA
professor i dansk sprog ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
institutleder ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur
doktor phil. på afhandlingen: 1993: PRAXT. Pragmatisk tekstteori 1-2,
gæsteprofessor ved University of Kansas
præsident for Det lærde Selskab i Aarhus
medlem af SHF, Statens Humanistiske Forskningsråd,senere FKK
leder af SFN, Sprogvidenskabelig Forskerskole Nord
medlem af akademirådet i DEA, Dansk Erhvervsforskningsakademi
programkoordinator for sprog og kognition ved ph.d.-skolen ved
det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet
medlem af ph.d.-udvalget, Det Humanistiske Fakultet og Arts, AU
leder af Sprogvidenskabeligt Forskningsprogram, IÆK, Arts, AU
Ph.d.-vejledning:
Barbara Illum 2001: Argumentation som nyt tiltag i skriftlig fremstilling - med særligt henblik på skriveundervisning i dansk i gymnasieskolen.
Tina Thode Hougaard 2004:  Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat
Sune Vork Steffensen 2007: Subjektet grammatisk og hologrammatisk
Mette Vedsgaard 2007: “Multietnolekt” eller "araberslang" i Århus
Formand for bedømmelsesudvalg for ph. d.-grader og doktorgrader:
Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson 2004: Ikke-nominative subjekter og stilistisk fremflytning i den skandinaviske og den engelske sproghistorie.
Simon Borchmann 2005: Funktionel tekstteori og fiktivt fortællende tekster med refleksiv funktion.   
Kamila Sip 2009: Neuroimaging of deception in social interaction and lie-detection.
Undervisningsmaterialer og foredrag i PowerPoint (ppt):


Ole Togebys publikationer

1971: Sprog og Læseproces, København: Gjellerup.
1971b: Willig, Annette, Ole Togeby, Steen Laursen, Erik Hansen, Hanne   
        Nielsen, Lars Henriksen: Sprog og konvention. Om rigtigt og forkert
        sprog. København: Gjellerup

       beskrivelse af sproghandlinger", i Kritik 26, 1973, København.

1974:  "Om hvad man kan bruge ordet ikke til", Mål & Mæle 1,1 side 5-8
1974c: "HØN. Om hvad sprog kan bruges til", Mål & Mæle 1,3 side 28-32.
1974c: "Om åbenbarelser", Mål & Mæle 1,2 side 19-20

1975a: "Ta' bussen", Mål & Mæle1,4 side 16-23
1975b: "Tænk engang", Mål & Mæle 2,1 side 18-23
1975c: "Tid til kakao", Mål & Mæle 2,2 side 22-24
1975d: "RO", Mål & Mæle 2,3 side 23-24  
1975e: "Glædelig jul og godt nytår", Mål & Mæle 2,4 side 32
1975f:  "Grammatik og deiksis" i NyS nr. 8 1975, København: Akademisk Forlag

1976a:  "Grammatik og grafik", Mål & Mæle 3,1 side 26-32
1976b:  "Sprogets kamp for tilværelsen", Mål & Mæle 3,3 side 13-21
1976c:  "Kong Gulerod og vatnisserne", Mål & Mæle 3,4 side 8-13

         perception" i Proceedings from the Third Conference of Nordic Linguistics,
        Austin Texas 1976.
1977a:  Om sprog, Hans Reitzel, København.
1977b:  "Huller i sproget", Mål & Mæle 4,3 side 12-16

1978:    "Semantik", Mål & Mæle 5,1 side 10-15
         semantiske beskrivelse". i     Kirsten Gregersen ed., 1979: Papers from
        the Fourth Scandinavian Conference of linguistics, Hindsgavl    January 6-8
         1978, Odense, side 317-322, Odense: Odense University Press.
        Gregersen ed., 1979: Papers from the Fourth Scandinavian
        Conference of linguistics, Hindsgavl January 6-8 1978, Odense. side
        29-33, Odense: Odense University Press.

1979a: "Nok" i Mål og Mæle 6, 3 side 18-23
1979b: "Theories of Narrative in Textlinguistics" i Pettersson, T., 1979: Papers from the Fifth Scandinavian Conference of Linguistics,
        Frostavallen, Part 1, Stockholm, p. 337-352.  
        Edelsgaard Andersen og Lars Heltoft (red), 1979: NyS 10-11, Sprogteori
        og tekstanalyse, Akademisk Forlag, København.
1979d: "3 for 10 kr." i Kritik 50 1979, København: Gyldendal

1980a: "En generisk ordarbejder" i Haberland, Hartmut, Karen Risager og Ulf
         Teleman,  1980: Hverdagsskrift, RUC.
1980b: "Negation and Aspect" i Hovdhaugen (ed), 1980: The Nordic
        Languages and  Modern Linguistics.Proceedings of the Fourth
        International Conference of Nordic and General Linguistics in   Oslo 1980,
        Oslo, Universitetsforlaget.
1980c: Hansen, Erik og Ole Togeby (red): Sprogvidenskabens discipliner,
        København: Berlingske Forlag.
1980d: "Semantik" i Hansen, Erik og Ole Togeby (red): Sprogvidenskabens
        discipliner, København: Berlingske Forlag.
1980e: "Tekstlingvistik" i Hansen, Erik og Ole Togeby (red):    Sprogviden-
        skabens discipliner, København: Berlingske Forlag.

        Bo Hakon Jørgensen, Jens Anker Jørgensen, Jan Sand Sørensen, 1981:
        Frigørelse, humaniora, digtning og sprog. Tilegnet Aage Henriksen.
        Kongerslev: GMT
1981b: "Konsekvent komma" i Mål & Mæle 8,1 side 13-19
1981c:  Otto Glismann og Ole Togeby: " Økonomiske,politiske og tekniske
        mål" i Modersmålsundervisningen. Rapport fra Institut for Nordisk Filologi,
        Københavns Universitet, Det centrale Uddannelsesråd.
        Modermålsopgaven. Forskningsrapport nr. 2. side 11-27.
1981d: "Tekstproduktion" i Modersmålsundervisningen. Rapport fra Institut  
        for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Det centrale Uddannelsesråd.
        Modermålsopgaven. Forskningsrapport nr. 2. side 219-240
1981e: "Talen i Oslo" i Mål & Mæle 8,2 side 10-15
        Karen og Ulf Teleman (udg.): Kønsspecifik sprogbrug - hvad er det?
         ROLIGpapir 26 1981. RUC

1982:   "The Structure of the News Story", i Fretheim, T. & L. Hellan: Papers
        from the Sixth Scandinavian Conference of Linguistics, Røros, Oslo,
        p. 236-246.

1983a: "The Structure of the Joke", i Karlsson, Fred (ed), 1983: Papers from
        the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics, Hannasaari, 1982
        University of Helsinki. Department of General Linguistics.
        Publications No. 9.
        Kursiv, Meddelelser  fra Dansklærerforeningen 2/1983.
1983c: "Nudansk Ordbog" i Mål & Mæle 9,1 side 15-21

1984a: "Skriften på væggen", Mål & Mæle 9-4, side 20-32
1984b: "Vittigheder", Mål & Mæle 10-1, 1984, side 8-20 Se     også
           Humorartikler
        Skandinavien", i Ringgaard, K., (ed) 1984: The Nordic Languages and
        Modern Linguistics 5. Proceedings of the Fifth International Conference of
        Nordic Languages and Modern Linguistics in Århus 27/6-1/7 1983, Nordisk
        Institut, Aarhus Universitet, Århus.

         og mænd, arbejdere og mellemlag, København: C.A. Reitzel, 166 sider.
1985b: "Det er os der frembringer produktionsresultatet" i Bogens Verden,
        København, side 3-6
1985c: "Pentagrammatical texttheory" i Papers from the eighth Scandinavian
        Conference of Linguistics,      ed by Ole Togeby, København, side 590-99.

        Dansklærerforeningen.
1986b: "Steder" i bevidsthedens landskab - grene på ideernes træ, København:
       Gyldendal 165 sider. 1. del,   2.del,   3. del.  Helt træ
1986c: "Dette er ikke artiklens overskrift" i Mål & Mæle 11,1 side 30-32.
        Se også Humorartikler.
1986d: "Datamaskinen i danskundervisningen" i Mål & Mæle 11,1 side 20-29
1986e: "En, to, tre - det er en prøve" i Dansk 2,  3 sider
1986f:  "Jødisk Vid" i Helen Krag og Margit Warburg (red): Der var engang -
        amol iz geven. Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa,
        København: Gyldendeal, side 171-92.   
1986g: "Om at sætte sig på metaforerne" 9 Nordlund 11, Lund, side 27-46.
1986h: "Frames scripts, scenarios - og topoi" i Retorisk Festskrift red.: Lone
        Rørbech, Peder Skyum Nielsen, Skjern, 190-99.
1986i:  "Virkeligheden i flugten" i Mål & Mæle 11,2 side 5-12,
        se ogsåHumorartikler
        om maskinoversættelse, red.: Annette Hartnack og Hanne Ruus,
        København, side 97-104.

1987a: "Semantic levels" i The Nordic Languages and Modern Linguistics 6 ed.
        by P. Lilius, M. Saari, Helsinki, side 421-36.
1987b: "Kvalitetsfortællinger" i Plys 1986 side 138-40
1987c: "Sproglig hygiejne (med udgangspunkt i den nye retskrivningsordbog)"
        udg. Nordisk instititut Århus,8 sider.
1987d: "Heller og også" i Mål & Mæle 11,4 side 21-26.

1988a: "Underforståelser" i Mål & Mæle 12,2 side 16-19.
1988b: "Hvad ser den hovedløse trold i spejlet. Om postmodernistiske
        metaforer" i Bogens verden 6 København side 312-14.
1988c:  A proposal for an extended feature system,      arbejdspapir
         EUROTRA-DK
1988d:  "Parsing Danish text in EUROTRA" i Lamdda 7 Handelshøjskolen i
        København, side 35-57 og i Nordic Journal of Linguistics vol 11, 1-2
        ed by Eva Ejerhed, side 175-192.

        Dansklærerforeningen, 28 sider.
1989b: "The Logic and Semantics of Brøndal" i Travaux du cercle linguistique
        vol. xxii. Linguistique et Sémiotique, red.: Per Aage  Brandt, side 107-118.

        Eiríkur Rögnvaldsson (eds): Papers from the Seventh Scandinavian      
        Conference of Computational Linguistics. Reykjavik 1989, Institute of
        Linguistics, University of Iceland, side 237-249.
1990b: "Betydningen af ordet 'i' ", i Mål & Mæle 13,3 side 22-28

1991a: "Lop din tekst før du sender den ud!" i Mål & Mæle 14. side 1-2.
1991b: "Skribentens 10 bud" i Gun Malmgren & Carin Sandquist (red):
        Skrivpedagogik, Lund:Studentlittaratur, s. 51-67. og
        (2000): Skribentens 10 bud.  Nordisk Institut Undervisningsmateriale.
1991c: "Semantik, forståelse og maskiner" i Hansen, Petersen & Poulsen:
        Auditorium X. Dansk før, nu - og i fremtiden, København:Amanda, s.
        37-157.
        Lisbeth Falster Jakobsen (ed): FG IN DK, Copenhagen: KUA, s. 14-24.
1991e: "Ordret oversættelse duer ikke" i, Terminologie et Traduction no 3,     
        Commission des Communautés européennes, Luxembourg.
1991f: "Ambiguity", i Halldór 'Armann Sigurdsson (ed): Papers from the twelfth         Scandinavian Conference of Linguistics. Reykjavik, June 14-16, 1990,
        Institute of Linguistics, University of Iceland, side 426-437.
1991g: "Bisætninger" Mål & Mæle 14.4 side 20-24
1991h: "Hverandet barn i Danevang Forstaa halvkvæden Vise" i Sprogene i
        sproget. Modersmål Selskabets Årbog 1991, København: C.A. Reitzels
        Forlag s. 38-52.

1992a: "Tiltrædelsesforelæsning ved Aarhus Universitet 12 februar 1991" i
        Årsberetning 1991, Institut for nordisk sprog og litteratur.  Aarhus
        Universitet, side 49-70.
1992b: "Mærk kroppen - den er dig", kronik i Århus Stifttidende 18 marts 1992.
        Gregersen (red): Lingvististisk Festival. Lingvistkredsens 60 års
        fødselsdag, 24 september 1991. side 97-106, Sprogvidenskabelige
        arbejdspapirer fra Københavns Universitet.
1992d: "Fortællingens grammatik" i Kognition og Ånd,  Litteratur & Samfund
        47-48, side 105-137.
1992e: Frans Gregersen og Ole Togeby: "Dansk stil og dens retning" i
        DANSK NOTER nr. 4, side 43-50.
        Niels Ole Finnemann og Frederik Stjernfelt (red)  Kognition og sprog
        Århus: Aarhus Universitetsforlag.
1992g: "Centralisme a la Østeuropa", kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten
        8.10.92
1992h: "Is there a separate women's language?" i Proceedings from the
        Tromsø symposium on Language, Sex and Society, International
        Journal of the Sociology of Language, 1992, 12 sider.
        Britt-Louise Gunnarsson &Caroline Liberg (utg.:) Språk, språkbruk
        och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium. Uppsala, 7-9
        november 1991.

1993a: PRAXT. Pragmatisk tekstteori 1-2, Århus: Aarhus Universitetsforlag,857
        sider. Kapitel IA: Pentagrammet.  Summary in English
1993b: "Tidslinjen" i Ann-Marie Ivars et al.:Språk och social kontext,
        Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur
        vid Helsingfors universitet. Serie B:15, side 243-265.
1993c: Peter Harder and Ole Togeby: "Pragmatics, cognitive science and
        connectionism", i Journal of Pragmatics 20 (1993) 467-492, North-Holland.
1993d: "Omkring "omkring oversættelsesmaskinen" ", Mål & Mæle 16.2
        side 27-30
        Mål & Mæle 16.2 side19-21
1993f:  "Vås, vrøvl og sludder", Mål & Mæle 16.3 side 19-25.
1993g: "Var Jesus et sludrehoved", Mål & Mæle 16.4  side 8-15.
1993h: "Text pragmatics", "Pragmatic principles", "Paul Diderichsen", "Danish",
        artikler til The Encyclopedia of Language & Linguistics. 6 + 6 + 2 + 2
        sider, Pergamon Press, Oxford, UK.
1993i: "Fleksibelt funktionskomma", i Henrik Galberg Jacobsen og Mogens
        Gradenwitz (red): Komma - hvornår og hvorfor? Dansk sprognævns
        skrifter 20, side 63-72, Dansklærerforeningens Forlag.
1993j: "Kommunikationsøkonomi" i Mette Kunøe og Erik Vive Larsen (udg):
        4. Møde om udforskningen af Dansk Sprog, Århus 1993.

        Elisabeth Engberg-Pedersen, Lisbeth Falster Jakobsen, Lone Schack
        Rasmussen (eds): Function and Expression in Functional Grammar,
        Functional Grammar series 16, side 183-195, Mouton de Gruyter.
1994b: Jens Cramer, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen og Ole Togeby: 499
        varme termer. Leksikon til sprogkundskab.       Institut for Nordisk Sprog
        og Litteratur.
        prædikatets subjekt som førsteled?" i Finn Sørensen, red: Papers fra
        Workshop om sammensatte substantiver i dansk, Handelshøjskolen i
        København, 26 maj 1994, Lambda Nr. 20 1994.
        Pragmatisk tekstteori 1-2", LÆS, LITTERATUR ÆSTETIK SPROG,
       Skriftserie fra Institut for nordisk sprog og litteratur Aarhus Universitet Nr.
         16 (11. årgang), side 97-124.
1994e: Henning V. Jensen &Ole Togeby: Brug sproget! Om skriftlig
        fremstilling. Teori - Analyser - Praksis, 2. udgave.
1994f: "Mentale og positive grammatiske kendsgerninger" i SPRÅU,
        Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Aarhus Universitet 1.
        1994, side 71-98.

        Scandinavistica Vilnensia Redagavo Erika Sausverde ir Paal Erbo, Vilnius:
        Tuto Alba
1995b: "Anmeldelse af Erik Møller: Mundtlig fortælling - fortællingens struktur
        og funktion i uformel tale", NyS 19. Nydanske Studier & almen
        kommunikationsteori,    Dansklærerforeningen.
1995c: "Grin bare af ‘perkervitser’ ", i Ekstra Bladet,  side 8, 2. sektion
        mandag 5. juni 1995
1995d: "Hvor går grænsen for etniske vittigheder" i vinduet, Ekstra Bladet,
         side 16, onsdag 21. juni 1995

1996a: "Review of Danish: A comprehensive grammar       by Robin Allan, Philip
        Holmes, and Tom Lundskær-Nielsen" i American Journal of Germanic
         Linguistics and Literatures Volume 8, number 1, spring 1996, p. 130-134.
1996b: "The locative argument" i Niels Davidsen-Nielsen (ed): Sentence
        Analysis, Valency,and the Concept of Adject, Copenhagen Studies in
        Language 19, København: Samfundslitteratur, p. 127-142.
1996c: "Politisk korrekthed i USA" i Mål & Mæle, 19.2, side 5-10.
1996d: Inger og Ole Togeby: "Platituder", i Mål & Mæle, 19.3, side 11-19.
1996e: "Stiltræk", i SPRÅU, Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Aarhus
        Universitet 3.1996, 99 sider.
1996f: Jens Cramer, Lars Anton Henriksen, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen,
        Ole Togeby og Peter Widell: 699 varme termer.
        Leksikon til sprogkundskab, Aarhus Universitetsforlag, 176 sider.
1996g: "Modfokus" i Heltoft, Lars and Hartmut Haberland (eds): Proceedings
        of the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics

1997a: "Sprogvidenskab", Dansknoter, 1997 nr. 3 side 59-64.
        Peter Widell og Mette Kunøe: 6. møde om       Udforskningen af Dansk
        Sprog til minde om Peter Skautrup 1896-1996, side 289-300.
1997c: "Og" i Mål & Mæle 20.3, side 20-28.
1997d: "Tornettet", kronik Information 12. december

1998a:“Funktionel grammatik” i Norsklæraren, 5 1998, s. 25-29, Oslo:
        Cappelen.
1998b:“CD-rom med program til opgaveskrivning” i Information og Debat.

1999a: “Dogmedansk” i Mål & Mæle 22,4 side 3-10.
1999b: “Kategorial grammatik for dansk” i Widell, Peter og  Mette Kunøe
        (udg.): 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog,
        side 349-360. Århus: Institut for Nordisk Sprog og litteratur.
1999c, "Functional Grammar - "On it sits a dog“, i Jørgen Stender Clausen
        (ed):Studi Nordici, nr. III. 1996, s. 143-162.
        NYS, nr. 25, s.121-130.

2000a: “Lette led” i Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi.
        Foredrag og årsberetning. red. Kjeld Kristensen, side 51-55.
2000b: “Mere Modersmålsundervisning” kronik i Morgenavisen Jylland
        Posten 4. 2. 2000
2000c: “Henret ikke benådet!” kronik i Information 28.2.2000
2000d: “Skribentens 10 bud” i Fremstillingens kunst, i udg. Gymsprog
        København, s. 36-46.
        in Andersen, Peter B. at al. (ed): Downward Causation. Minds, Bodies
        and Matter, side 261-277. Århus: Aarhus University Press.
2000f:  “Den fiktive adressat” i Vejen ved verdens ende.Festskrift til Jens
        Cramer, red. Rolf Reitan, side  117-126. Århus: Institut for Nordisk
        Sprog og Litteratur.
2000h: "Myten om Pellegrina". Opposition ex auditorio ved Bo Hakon
        Jørgensens disputatsforsvar 4. februar 2000 over afhandlingen:
        Siden hen - om Karen Blixen, i Mogens Brøndsted m.fl. (red): Nordica -
        Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik 17, Odense: Odense
        Universitetsforlag, s. 173-188.

2001a, "Jødisk vid", i Krag, H., Warburg, M. (red.) amol iz geven, Forum,
        Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa,  København, s. 145-166.
2001b,  "Hvad betyder "s"?", Mål & Mæle, 24, 2, s. 14-19.
2001c, "Sej", i Jakobsen, H.G., Schack, J. (red.) Ord til Arne Hamburger på
        ottiårsdagen 11. juli 2001,    Dansk Sprognævns Skrifter 31 udg., Dansk       
        Sprognævn, København, s. 146-149.
2001d, "Letledspladsen", i Jarvad, p., m.fl., Sproglige åbninger. E som Erik,
        H som 70, Hans Reitzels Forlag, København, s. 99-108.
2001e: "Findes der et kvindesprog?" Dansk version af 1992: "Is there a
        separate women's language?" i Proceedings from the Tromsø
       symposium on Language, Sex and Society, International Journal of the
        Sociology of Language, 1992, 12 sider.
2001f: Reitan, Rolf og Ole Togeby: Hjemmeopgaver - normer og krav.
        Nordisk Institut Aarhus Universitet.
2001g: "Grusomt? - Ak nej!" Kronik i Information 14. marts 2001
2001h: Ivan Z. Sørensen og Ole Togeby: "Til sidst taler tavsheden" Kronik i
        Information 30. juni-1. juli 2001
2001i: Ivan Z. Sørensen og Ole Togeby: Omvejene til Pisa. En fortolkning af
        Karen Blixen "Vejene omkring Pisa" København: Gyldendal. 281 sider.
        indhold?" i Engberg-Pedersen, Elisabeth og Peter Harder 2001:
        Ikonicitet og struktur, København: Netværk for Funktionel Lingvistik,
        Engelsk Institut, Københavns Universitet, side 201-215.
        lingvistiske status" i Madsen, Carsten, Henrik Skov Nielsen og Peer E.
        Sørensen 2001: Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan. Institut for
        Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, Århus: Klim, side 327-346.
2001l:   "The concept of possession in Danish grammar" in Baron, I., Herslund
        M., Sørensen, F. (eds): Dimensions     of Possession, Typological
        Studies in Language (TSL), Amsterdam: John Benjamins Publishing
        Company, p. 41-56.
        Henriksen: Den analytiske gejst.        Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen
        23. september 2001. København: Roskilde Universitetsforlag.
2001n:  "10 teser om kommaer" Mål & Mæle 24.3 side 17-24

2002a:  "Sproglige tests", i Cramer, J., Togeby, O., Widell, P. (red.) M/K -
        Mod og kvindehjerte, s. 142-153.
2002b:  "Hvad er betydning?", Hermes Journal of Linguistics, nr. 29, s. 33-52.
2002c: Cramer, J., Togeby, O., Widell, P. (red): M/K - Mod og Kvindehjerte,
        Modtryk, Århus.
2002d: "Nordic language history and research on types of texts", i Bandle, O.,
        Braunmüller, K., Jahr, E.H., Karker, A., Naumann, H.P., Teleman, U.
        (red.) The Nordic Languages Vol 1, s. 235-242.
2002e:  "Præpositionernes grammatikalisering" i Irène Baron, Michael Herslund
        og Henrik Høeg Müller (red): Lingvistiske essays til minde om Finn
         Sørensen Copenhagen Studies in Language 28, København
         Samfundslitteratur.

2003a:  "Metaforens konceptuelle tolkning",  i  Peter Widell og Mette Kunøe
        (red): 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog.
        Aarhus Universitet 10.-11. oktober 2002, side 298-309.
2003b:  "Sprogpolitik", Mål & Mæle, 26,4, s. 10-16.
        Gads Forlag, 365 sider  Kapitel 1 .
2003d:  "Fungerer denne sætning?". Kronik i Information 14. juli 2003 side 6.

2004a:  "En falsk implikatur er humbug", i H., J., Jørgen, P.S. (red.) På godt
        dansk, Wessel og Huitfeldt, Århus, s. 285-291.
2004b:  "Myten om Pellegrina", Vandfanget, vol. 9 nr. 4, s. 36-47.
2004c: "Replik til Kirsten Hastrup: Sproget kaster ingen skygge", i Widell, P.
        (red.) Socialkonstruktivismen under debat, Modtryk, Århus, s. 92-99.
2004d: Togeby, O., Maegaard, B., Bick, E., Dalsgaard, P.,       
        Kirchmeier-Andersen, S., Henriksen, B.H. :      Strategisk satsning på dansk
        sprogteknologi, Statens Humanistiske Forskningsråd, København.
2004e: "Sådan invaliderer man indvandrerbørn", kronik i Politiken 7/2 2004

2005a: Ole Togeby, Jakob Steensig, Mette Vedsgaard      Christensen:
        Morgenavisen Jyllands Posten 1. feb 2005.
        og Mette Kunøe (red): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog,
        Aarhus Universitet 7.-8. oktober 2004, Aarhus Universitet, s. 370-382.
2005c:  "Ole tegner og fortæller", Tidsskrift for Sprogforskning, Årgang 3
        nr. 1, s. 29-46.
2005d:  "Tegn og gerninger", i Cramer, J., Kunøe, M., Togeby, O. (red.)
        Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, Wessel og Huitfeldt,
        Århus, s. 339-352.
2005e: Cramer, J., Kunøe, M., Togeby, O. (red.) 2005, Teorien om alt og
        andre artikler om sprog og filosofi, 1. udg., Wessel og Huitfeldt, Århus.

2006a:  "Fænomenologisk tekstanalyse", i Kemp, S., Larsen, K., Møller, T.C.,
        Nyegaard, N.D., Andersen, L.P., Davidsen, M., Gjessing, K.B. (red.)
        "En Dumhed bragt i Form ..." - en bog til Bo, Syddansk Universitetsforlag,
         Odense, s. 207-222.
2006c: "Some Notes about Unit Accentuation in Danish", i Nølke, H., Baron,  
        I., Korzen, H., Müller, H.H. (red.)  Grammatica, Peter Lang, Bern, s.
        497-507.
2006d:  "Ti teser om tekstfortolkning", Vandfanget, 11.4, s. 6-20.
2006e:  "Det rent menneskelige", Weekendavisen, Ideer, 12.april 2006, 2006,
        s. 6-7.

2007a:  "Udkast til en semiotik" i Widell, Peter og Ulf Berthelsen (udg.): 11.
        Møde om udforskningen af Dansk Sprog Århus 2005 side 264-274.
2007b:  "Bjarne Riis og supermaksimen" i RetorikMagasinet 16. årg.
        nr. 65 side 31-35.

2008a:  "Kongen på den hvide hest" i Andersen, Margrethe Heidemann
        og Jørgen Nørby Jensen 2008: Bag ordene. Festskrift til Ole Ravnholt i
        anledning af 60-års-dagen. Dansk Sprognævns skrifter 41
2008c: "Definitionen af begrebet 'tegn'" i Inger Schoonderbeek Hansen &
        Peter Widell (udg.): 12. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2008

2009a:   "Kan Århushistorier få sure smileyer?" - Under udgivelse
2009b: Steder i bevidsthedens landskab - grene på ideernes træ, om at finde
        stof til belysning af en sag, Århus: Aarhus Universitetsforlag
2009c: “Kommunikation og sprog” side 147-173 i Jørn Helder, Torbjörn
        Bredenlöw, Jens Lautrup Nørgaard (red) 2009: Kommunikationsteori
        – en grundbog, København: Hans Reitzels Forlag
        Eva Skafte Jensen (red) 2009: Dramatikken i grammatikken. Roskilde:
        Institut for kultur og identitet Roskilde Universitet.

2010a: “Handling, tekstualisering og tekst” i Skandinaviske Sprogstudier,
            Vol. 1, Nr. 1, 2010, s. 67_92.
2010b: “Historier med omslag" i Gerda Thastum Leffers; Bent Pedersbæk
           Hansen; Claus Tilling; Adam Hyllested (red) 2010: Sjov med
            sprog: Modersmål_selskabets årbog 2010. red. / 1. udg.
            Modersmål_selskabet, 2010. s. 25_36.
2010c:  “Ole Togeby” i Torkild Thellefsen; Bent Sørensen; Peer Bundgård
                (red.) 2010: Danske tegn: Dansk betydningsforskning præsenteret
                i korte intellektuelle biografier. Forlaget Semiosis, 2010. s. 191_193.

                Også tilgængelig fraNet_publikation:
                Inger  Schoonderbeek Hansen og Peter Widell (red.):
                MUDS  Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog,
                Nr. 13, 2011, s. 307-320.
2011c:  “Linguistics in Text Interpretation” in Hans Götzsche (ed.) 2011:
                Memory, Mind and Language,  Newcastle : Cambridge : Cambridge
                Scholars Publishing, p. 269_282.
2011d:  “Tosproget eller dobbelt halvsproget”.i  Radikal Dialog, Vol. 2011,
                Nr. 4, 2011, s. 18_19.

2012: “Bland blot genrerne!”, i Dansk Noter, Vol. 2012, Nr. 4, s. 16_21.

2013a: “Ironi som effektiv kommunikation”. i Borchmann, Simon; Inger
            Schoonderbeek Hansen; Tina Thode Hougaard; Ole Togeby; Peter
            Widell (red.) 2013: Gode ord er bedre end guld.: Festskrift til Henrik
            Jørgensen, Aarhus : Nordisk Institut for Æstetik og Kommunikation,
          Aarhus Universitet, 2013. s. 479_499.
2013b: “Ironi som effektiv kommunikation” i Merete Birkelund (red.) 2013:
                Ironistik : Ironi i et multidisciplinært perspektiv. Århus: Publizon,
                2013. s. 9-23.
2013c:  “Tekstteoriens grundantagelser”, i Inger Schoonderbeek Hansen;
                Tina Thode Hougaard; Peter Widell (red.): 14. Møde om Udforskningen
                af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 11._12. oktober 2012. Aarhus:
                Nordisk / Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet,
                2013. s. 439_451 (MUDS _ Møderne om Udforskningen af Dansk
                Sprog; Nr. 14).
2014a:  Maier, C. D., Engberg, J. & Togeby, O. 2014: “Introduction” in
                Engberg, J. & Maier, C.D. & Togeby, O. (eds.)  2014: Genre:
                Encounters between Literature, Knowledge and Developing
                Communicative Conventions. Narr Francke Attempto Verlag,
                (Europäische Studien zur Textlinguistik, Vol. 13).
2014b:  Togeby, O. (ed.), Vikner, S. (ed.) & Jørgensen, H. (ed.) 2014:
                Problemer og perspektiver i dansk syntaks: med Kristian Mikkelsen
                som anledning,  Odense: Syddansk Universitetsforlag. 191 p.
           (Universitets_Jubilæets danske Samfunds skrifter, Vol. 585.             
2014c: “A Model of Text Types and Genres” in Engberg, J. & Maier, C.D.
            & Togeby, O. (eds.) 2014: Reflections upon Genre: Encounters
             between Literature, Knowledge, and Emerging Communicative
             Conventions. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag,
             p. 147_176, 30 p. (Europäische Studien zur Textlinguistik, Vol. 13).
2014d: “Tidernes følge - hos Mikkelsen” in  Togeby, O., Vikner, S. &
            Jørgensen, H. (eds.)  2014:  Problemer og perspektiver i dansk
             syntaks: med Kristian Mikkelsen som anledning. Syddansk
             Universitetsforlag, p. 137-170 34 p. (Universitets-Jubilaeets
             Danske Samfund. Skriftserie; No. 585).                                                                                     2014e:  Bland blot genrerne - ikke tekstarterne: om sprog, tekster og
            samfund, København Samfundslitteratur. 300 p.
2014f: “Pragmatisk analyse: Kvalitetssikring af og rådgivning om
            tekster”, i Petersen, H. (ed.): Organisationskommunikation:
            Teori og cases om tekst og tale. Frederiksberg: Samfundslitteratur,
             p. 21-47, 27 p.

Selected power points and publications in English


1979c: "Theories of Narrative in Textlinguistics" i Pettersson, T., 1979:
        Papers from the Fifth Scandinavian Conference of Linguistics,
        Frostavallen, Part 1, Stockholm, p. 337-352.
1980b: "Negation and Aspect" i Hovdhaugen (ed), 1980: The Nordic
        Languages and Modern Linguistics. Proceedings of the Fourth International
         Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980, Oslo,       
        Universitetsforlaget.
1982: "The Structure of the News Story", i Fretheim, T. & L. Hellan: Papers
        from the Sixth Scandinavian Conference of Linguistics, Røros, Oslo,
        p. 236-246.
1983a: "The Structure of the Joke", i Karlsson, Fred (ed), 1983: Papers from
        the Seventh Scandinavian        Conference of Linguistics, Hannasaari, 1982
        University of Helsinki. Department of General Linguistics. Publications
        No. 9.
1985e: "Pentagrammatical texttheory" i Ole Togeby (ed): Papers from the
        eighth Scandinavian Conference of Linguistics, København, side 590-99.
        om maskinoversættelse, ed.:Annette Hartnack og Hanne Ruus,
        København, side 97-104.
1987a:  "Semantic levels" i The Nordic Languages and Modern Linguistics 6 ed.
        by P. Lilius, M. Saari, Helsinki, side 421-36.
1988c:  "Parsing Danish text in EUROTRA" i Lamdda 7 Handelshøjskolen i
        København, p 35-57, and in Nordic Journal of Linguistics vol 11, 1-2
        ed by Eva Ejerhed, p 175-192.
1989:   "The Logic and Semantics of Brøndal" in Travaux du cercle linguistique
        vol. xxii. Linguistique et Sémiotique, ed.: Per Aage Brandt, p 107-118.
        Lisbeth Falster Jakobsen (ed): FG IN DK, Copenhagen: KUA, s. 14-24.
1992:   "Is there a separate women's language" in Proceedings from the
        Tromsø symposium on Language, Sex and Society', International Journal
        of the Sociology of Language, 1992.
1993: Peter Harder and Ole Togeby: "Pragmatics, cognitive science and con-
        nectionism", in Journal of Pragmatics 20 (1993) 467-492, North-Holland.
1993: PRAXT. Pragmatisk tekstteori 1-2, Aarhus Universitetsforlag, Århus, 857
         sider.Summary in English.
1993: "Text pragmatics", "Pragmatic principles", "Paul  Diderichsen", "Danish",
        articles in The Encyclopedia of Language & Linguistics.         Pergamon Press,
        Oxford, UK.
        Elisabeth Engberg-Pedersen, Lisbeth Falster Jakobsen, Lone Schack
       Rasmussen (eds): Function and Expression in Functional Grammar,
        Functional Grammar series 16, side 183-195, Mouton de Gruyter.
1996:   "The locative argument" i Niels Davidsen-Nielsen (ed): Sentence
        Analysis, Valency, and the Concept of Adject, Copenhagen Studies in
        Language 19, København: Samfundslitteratur, p. 127-142.
1996: "Review of Danish: A comprehensive grammar. by Robin Allan, Philip
        Holmes, and Tom Lundskær-Nielsen". in American Journal of Germanic
        Linguistics and Literatures Volume 8, number 1, spring 1996, p. 130-134.
1999,   "Functional Grammar - On it sits a dog“, i Jørgen Stender Clausen
        (ed):Studi Nordici, nr. III. 1996, s. 143-162.
        Andersen, Peter B. at al. (ed): Downward Causation. Minds, Bodies and
        Matter, Århus: Aarhus University Press, p 261-277
2001:   "The concept of possession in Danish grammar" in Baron, I., Herslund
        M., Sørensen, F. (eds): Dimensions of Possession, Typological Studies in
        Language (TSL), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p.
        41-56.
2002, "Nordic language history and research on types of texts", i Bandle, O.,
        Braunmüller, K., Jahr, E.H., Karker, A., Naumann, H.P., Teleman, U.
         (red.) The Nordic Languages Vol 1, s. 235-242.
2006, "Some Notes about Unit Accentuation in Danish", i Nølke, H., Baron, I.,
        Korzen, H., Müller, H.H. (red.) Grammatica, Peter Lang, Bern, s.
        497-507.
2014:    Maier, C. D., Engberg, J. & Togeby, O. 2014: “Introduction” in Engberg, J. & Maier, C.D. &
           Togeby, O. (eds.)  2014: Genre: Encounters between Literature, Knowledge and Developing
           Communicative Conventions. Narr Francke Attempto Verlag, (Europäische Studien zur
           Textlinguistik, Vol. 13).
2014: “A Model of Text Types and Genres” in Engberg, J. & Maier, C.D. & Togeby, O. (eds.) 2014:
           Communicative Conventions. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, p. 147_176, 30 p.
           (Europäische Studien zur Textlinguistik, Vol. 13).

Denne side er opdateret 13/1 2015

**************************************************************
S.P.N.Togeby 1943: Oplevelser, Odense: Nyt Bogforlag
Om hans barndom i Tågeby: Oplevelser 1. del


Top of Page